Parka - novo rešenje za pucanje plodova trešnje | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Parka - novo rešenje za pucanje plodova trešnje

Agro-ferticrop je uspostavio saradnju sa kompanijom Cultiva koja proizvodi inovativni preparat Parka za zaštitu plodova trešnje od pucanja.

Pogledajte kakvi su rezultati ogleda na trešnjarima u Čeneju i Turiji.