KALISOP | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

KALISOP

KALISOP

KALISOP® – KALIJUM SULFAT granulisani (50% K2O, 45% SO3)

KALISOP® je visoko koncentrovano dvokomponentno đubrivo koje sadrži 50% K2O i 45% SO3. Ovo je vodorastvorljivo đubrivo, što biljkama omogućava direktnu dostupnost hranljivih elemenata. Sadrži hlor u tragovima, što ga čini idealnim za primenu u kulturama osetljivim na hlor. KALISOP® je, usled visokog sadržaja sumpora, pre svega pogodan za biljke sa visokim zahtevima prema sumporu, kao što su uljana repica, suncokret, kupusnjače, crni luk, praziluk. Sumpor takođe povećava efikasnost azotnih đubriva i time pozitivno utiče na prinos i kvalitet proizvoda. KALISOP® poboljšava obojenost plodova voća i povrća, povećava sadržaj šećera i kiselina i daje jaču aromu plodovima, čime postaju atraktivniji krajnjim potrošačima. KALISOP® pozitivno utiče i na jačanje biljnog tkiva, zahvaljujući čemu biljni proizvodi mogu duže da se čuvaju. KALISOP® je đubrivo dobijeno iz prirodnih naslaga soli u Evropi, koje su nastale evaporacijom morske vode pre više miliona godina. Obzirom na prirodno poreklo ovog đubriva i njegovu minimalnu preradu, KALISOP® je odobren za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa Uredbama (EU) 2018/848 i (EU) 2021/1165.

* Slika proizvoda vlasništvo je K+S Minerals and Agriculture GmbH

Primena

KALISOP® se preporučuje na proleće, pre setve/sadnje, ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. Optimalna količina đubriva se određuje na osnovu obezbeđenosti zemljišta kalijumom, potreba gajenih biljaka za kalijumom i očekivanog prinosa. Preporuke date u tabeli ispod predstavljaju smernice za primenu KALISOP® đubriva na zemljištu sa srednjom obezbeđenošću kalijumom i planiranim srednjim do visokim prinosima.

Usev KALISOP® (kg ha-1)
Krompir 200-600
Uljarice 200-400
Duvan 200-400
Povrće 200-600
Paradajz 300-600
Paprika 200-300
Krastavac/Dinja 200-400
Crni luk 200-400
Kupus 400-800
Hmelj 200-300
Voće 300-500
Vinova loza 100-300