Italia B. I-CRSA 124 | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Italia B. I-CRSA 124

Italia B. I-CRSA 124

Poreklo: Ruvo di Puglia (BA)

NAČIN UZGAJANJA
Forma uzgajanja Dvospratna tenda, po mogućnosti protivgradna mreža
Podloga Kober 5BB
Gustina sadnje (čokota/ha) 1600; 2,5 x 2,5 m
GROZD
Grozd manje veličine, atraktivnog izgleda
Bobica niže prosečne težine i izduženog elipsoidnog oblika; pulpa hrskava
Semenka okruglasta, 3-4 po bobici
SORTNE KARAKTERISTIKE
Bujnost niža
Sazrevanje ranije
Produktivnost srednja
Otpornost na drobljenje i opadanje visoka; sorta pogodna za transport i čuvanje
FENOLOŠKA FAZA PERIOD
Pupoljenje 25-30.mart
Cvetanje 20-25. maj
Zametanje bobica 15-25. jul
Berba 25.avgust - 5.septembar
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE KLON
Realna plodnost 1,47
Proizvodnja po čokotu (kg) 20,3
Broj grozdova po čokotu 26,9
Prosečna težina grozda (g) 760
Prosečna težina bobice (g) 8,6
Težina orezanih lastara (g/čokotu) 3550
Indeks Ravaz 5,7
ENOHEMIJSKI PARAMETRI KLON
Sadržaj šećera (° Brix) 16,4
pH 3,8
Sadržaj kiselina ukupno (g/l) 13,9
OTPORNOST ILI OSETLJIVOST NA BIOTIČKA/ABIOTIČKA SREDSTVA
Zahvaljujući obliku bobica i nižoj kompaktnosti grozdova, klon je pokazao nešto nižu podložnost sivoj plesni i drugoj truleži grozda.
UPOTREBA
Za svežu upotrebu.