Big Bale | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Big Bale

KLASMANN BIG BALE

Poštovani proizvođači, nudimo Vam i Klasmann proizvode u velikom pakovanju, tzv. BIG BALAMA:

  • Klasmann TS supstrat u pakovanjima od 5,8 m3
  • Baltica u 5,5 - 6,0 m3
  • Potgrond H, Substrat 1 i Substrat 2 u pakovanjima od 2,5 m3

Tehnički podaci

Dimenzije osnove 0,80 x 1,20 m
Visina (zavisno od supstrata) 1,60 do 2,00 m
Zapremina (zavisno od supstrata) 2,5 m3 do 6,0 m3
Masa (zavisno od supstrata) 700 kg do 1200 kg

Prednosti

  • Jeftiniji nego 70 lit. odnosno 200 lit. pakovanja
  • Smanjeni troškovi odlaganja otpada
  • Ušteda na vremenu
  • Smanjen rizik kontaminacije supstrata u toku skladištenja
  • Co-ekstrudirana, UV otporna folija oko Big Bale sprečava razvoj algi
  • Zbog kompresije prilikom pakovanja Big Bala zauzima manje skladišnog prostora