Florabella za MUŠKATLE | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Florabella za MUŠKATLE

Florabella za MUŠKATLE

Na dobro razvijeno, kvalitetno, zdravo i dugotrajno saksijsko i balkonsko cveće i bilje utiču mnogi faktori, pre svega pravilna i adekvatna nega. Biljkama je potreban adekvatan prostor, odgovarajuća svetlost, kvalitetna ishrana i voda.

Visok kvalitet Florabella supstrata je zasnovan kvalitetnim osnovnim sirovinama (crni i beli sphagnum treset), odgovarajućim dodacima (glina, kompost, vlakna drveta…) i kvalitetnim lako pristupačnim hranivima.

Florabella supstrati omogućavaju sigurnu proizvodnju svim ljubiteljima ukrasnog saksijskog, balkonskog i baštenskog cvetajućeg i necvetajućeg bilja.

Florabella supstrati se odlikuju:

  • dobrim vodenim kapacitetom što sprečava zasušivanje
  • dobrom aeracijom koja omogućuje dobar rast i razvoj korena
  • sadrže sve makro i mikroelemente potrebne za postizanje visokog kvaliteta
  • neutrališu eventualne greške prilikom zalivanja i prihranjivanja
  • imaju stabilnu strukturu koju zadržavaju u svim uslovima (suša, vremenske nepogode…)

Mešavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta, visoko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta i glinenih granula. Dodato vodotopivo đubrivo (2 kg/m3). Za gajenje muškatli, Geranium, Fuchsia i drugih cvetajućih balkonskih vrsta.

Pakovanje
20lit, 40 lit