KRISTA MKP | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

KRISTA MKP

KRISTA MKP

Đubrivo u obliku kristala, 100% rasvorljivosti u vodi. Monokalijum fosfat sadrži lako pristupačni oblik fosfora i kalijuma. Namenjen za hidroponiju.

Pakovanje
25 kg
Primena
  N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Fe Zn Cu Mn Pakovanje (kg)
Krista MKP   52 34               25