YaraMila™ VIKING 14-14-21 | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

YaraMila™ VIKING 14-14-21

14-14-21

YaraMilaTM đubriva su granulisana kompleksna mineralna đubriva sa mikroelementima. Odlikuje ih visok sadržaj aktivnih materija, u pristupačnom i lako usvojivom obliku, što omogućava harmonično i kontinuirano snabdevanje useva svim potrebnim hranljivim elementima tokom cele vegetacije. Zahvaljujući hemijskom sastavu, uz odgovarajuću vlagu zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon unošenja u zemljište omogućuje jednovremenu upotrebu YaraMilaTM đubriva neposredno pre ili istovremeno sa setvom ili sadnjom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula ima isti sastav, dimenzije i oblik. Granule su optimalne tvrdoće, ne slepljuju se, i ne rasipaju se u prah, te se kvalitet ne menja tokom transporta i skladištenja. Namenjena su za osnovno i predsetveno đubrenje, kao i prihranu ratarskih, povrtarskih, voćarskih i cvećarskih kultura, kao i vinograda YaraMilaTM đubrivo predstavlja skup svih neophodnih elemenata mineralne ishrane biljaka – kombinacija primarnih makroelemenata (azota (N), fosfora (P), kalijuma (K)), sekundarnih makroelemenata (magnezijuma (Mg) i sumpora (S)) i mikroelemenata (bora (B), cinka (Zn), bakra (Cu), mangana (Cu), gvožđa (Fe), molibdena (Mo)). Ova đubriva su dizajnirana tako da omogućavaju postizanje maksimalnih i stabilnih prinosa izuzetnog kvaliteta.

Porodicu granulisanih YaraMilaTM đubriva čine:

  • YaraMilaTM – su kompleksna granulisana mineralna đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno i predsetveno đubrenje.
  • YaraMilaTM CROPCARE su bezhlorna (chlor free) granulisana kompleksna mineralna đubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno, presetveno đubrenje kao i prihranu tokom vegetacije povrtarskih, voćarskih i cvećarskih vrsta, odnosno svih kultura osetljivih na hlor. Odlikuju se odličnom topivosti.

YaraMilaTM je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku namenjeno za osnovno i predsetveno đubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. YaraMilaTM đubriva imaju visok sadržaj aktivnih materija, pa se može ostvariti harmonično snabdevanje useva svim potrebnim hranivima, što rezultira zdravijim stanjem useva i povoljnijim usvajanjem vode. Zahvaljujući izuzetnim sirovinama i specifičnim proizvodnim postupkom, u slučaju odgovarajuće vlage zemljišta, granule se odmah počinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke potrebnim hranljivim materijama. Trenutno oslobađanje hraniva nakon inkorporacije i njihovo dalje konstantno oslobađanje omogućuje jednovremenu upotrebu Yara mineralnih đubriva istovremeno sa setvom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula je istog oblika, veličine i hemijskog sastava, što omogućuje ujednačenu aplikaciju po površini.

Pakovanje
25 kg, 600 kg
Primena

YaraMilaTM Viking 14-14-21 upotrebljava se za prihranu različitih biljnih vrsta, posebno onih koje zahtevaju veće količine kalijuma (krompir, duvan, povrće, šećerna repa, uljana repica, voće i vinova loza), na različitim tipovima zemljišta, pogotovo onim koja su siromašna u kalijumu. Može da se primenjuje u osnovnoj obradi ili predsetvenoj pripremi zemljišta, ravnomernim rasturanjem granula po celoj površini ili lokalno, u trakama. Količina primene zavisi od rezultata analize zemljišta, biljne vrste i planiranog prinosa.

  N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Pakovanje (kg)
YaraMilaTM 14-14-21 14 14 21 0.7 5 0,02 0 0 0 0 0 25, 600