Potrošnja supstrata | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Potrošnja supstrata

 

Veličina saksije - Ø cm Količina supstrata (u litrama) potrebna za 1.000 saksija Broj saksija za m3 supstrata
6 130-160 6900
8 230-280 3920
9 330-380 2820
9 x 9 x 9,5 600-650 1600
10 460-510 2060
10 x 10 x 11,5 920-970 1050
11 670-720 1440
12 880-930 1150
13 1100-1200 870
1,5 l Cont. 1700-2000 540
2,0 l Cont. 2300-2600 410

* Prosečni podaci, bazirani na zapremini po EN 12580 Razlika zavisi od vlažnosti supstrata, strukture, načina sadnje, dubine presađivanja, itd.