YaraLiva Tropicote | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

YaraLiva Tropicote

YARALIVA TROPICOTE

YARALIVA TROPICOTE je granulisani kalcijum nitrat, primenjuje se rasipanjem po površini ili se unosi u zemljište obradom. Veličina i ujednačenost granula osiguravaju ravnomeran raspored hraniva po celoj površini. Kada se granule otope i hraniva rasporede u zemljištu, topive aktivne materije podstiču brzu reakciju biljaka. Plodovi koji su pravilno hranjeni kalcijumom imaju mnogo bolja tržišna svojstva – lepšu boju, kvalitetniju konzistenciju i hranljiviji su. Naročito je važno istaknuti da ishrana biljaka kalcijumom sprečava pojavu gorkih pega na plodovima jabuke, suve truleži vrha ploda paradajza i paprike i rubne paleži lista salate i kupusnjača. YARALIVA TROPICOTE se koristi u količini 250-500 kg/ha. U povrtarstvu se unosi u pripremi zemljišta pred setvu ili sadnju i u prihrani tokom vegetacije. U voćarstvu i vinogradarstvu se primenjuje od početka vegetacije do kraja cvetanja.

Pakovanje
25 kg
Primena
  N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Fe Zn Cu Mn Pakovanje (kg)
YaraLiva Tropicote 16     26             25