YaraMila™ Cropcare 11-11-21 | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

YaraMila™ Cropcare 11-11-21

YaraMilaTM CROPCARE 11-11-21

YaraMilaTM CROPCARE je kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima, bez hlora, dobijeno tehnologijom tople granulacije. Preporučuje se upotreba za sve kuture osetljive na hlor. Jedna od najvažnijih osobina intenzivnih kultura je osetljivost na hlor. To znači da, upotreba đubriva koje ga sadrže, prouzrokuje značajan gubitak prinosa i kvaliteta roda, zato nije svejedno koje će se đubrivo izabrati u intenzivnom đubrenju. YaraMilaTM CROPCARE su specijalna mineralna đubriva sa visokim sadržajem makro i mikroelemenata, omogućuju potpunu snabdevenost svim potrebnim hranljivim materijama za sve životne procese.

Poljoprivredne kulture se mogu podeliti u tri grupe u pogledu osetljivosti na hlor:

Biljke vrlo
osetljive na
hlor
Biljke srednje
osetljive
na hlor
Biljke
neosetljive
na hlor
Paprika Krompir Mrkva
Krastavac Paradajz Celer
Luk Kupusnjače Peršun
Pasulj Zelena salata Rotkva
Dinja Jabuka Špargla
Cvekla Breskva Kruška
Jagoda Šljiva  
Trešnja Višnja  
Kupinasto voće Grožđe  
Gerbera Crna ribizla  
Hrizantema Ruža  
  Karanfil  

Veoma kvalitetno osnovno, startno đurivo ali i đubrivo za prihranu. Sa podjednakim uspehom se primenjuje u proizvodnji na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici). Preporučuje se za korišćenje kod svih intenzivnih kultura (povrće, voće, vinova loza, cveće, ukrasne biljke). Zbog svog idealnog sastava pogodno je i za upotrebu u rasadničkoj proizvodnji. Maksimalni rezultati se postižu kod povrtarske kulture koje se navodnjavaju tokom vegetacije, u intenzivnom voćarstvu i vinogradarstvu, profesionalnom cvećarstvu. Idealno za sve tipove travnjaka i sportskih terena. Pogodno za dodavanje zemljišnim smešama i supstratima namenjenim za proizvodnju ukrasnog, balkonskog i saksijsko cveće.

Pakovanje
5 kg, 25 kg
Primena

Koristi se kao osnovno i startno đubrivo za voće, povrće, grožđe, cveće i travnjake u količini od 300 do 500 kg/ha, kao i za prihrane (2 do 3 puta) u količini od 100 do 300 kg/ha.

  N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn Pakovanje (kg)
YaraMilaTM CROPCARE 11-11-21 11 11 21 2,6 25 <0,05 0,03 0,08 0,25 0,002 0,04 5, 25