PATENTKALI | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

PATENTKALI

PATENTKALI®

PATENTKALI® granulisani (30% K2O, 10% MgO, 42% SO3)

PATENTKALI® je granulisano kalijumovo đubrivo (30%) koje se odlikuje visokim sadržajem magnezijuma (10%) i sumpora (42%). Kalijum kao esencijalni makroelement u ovom đubrivu se nalazi u svom najkvalitetnijem obliku – sulfatnom, i kao takav se lako rastvara u kontaktu sa vlagom i postaje direktno dostupan biljkama. Prednosti ovog đubriva su višestruke: pogodan je za primenu na svim tipovima zemljišta budući da efikasnost ne zavisi od pH zemljišta, granule su uniformne i time se obezbeđuje ravnomerna i pravilna distribucija prilikom aplikacije, bezbedan je za primenu u biljnim kulturama osetljivim na hlor jer se svrstava u beshlorna đubriva (Cl<3%), prisustvo magnezijuma poboljšava usvajanje kalijuma od strane biljaka. PATENTKALI® je odobren za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa Uredbama (EU) 2018/848 i (EU) 2021/1165.

* Slika proizvoda vlasništvo je K+S Minerals and Agriculture GmbH