EPSO Top | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

EPSO Top

EPSO Top

EPSO TOP® – MAGNEZIJUM SULFAT ( 16% MgO, 32% SO3 )

EPSO Top® je 100% rastvorljivo đubrivo koje je pogodno za folijarnu primenu, kao i za primenu preko sistema kap po kap. EPSO Top® se može primeniti i preko zemljišta u slučaju da se utvrdi nedostatak Mg u zemljištu, ili u fazama najvećih potreba biljaka za ovim elementom. Magnezijum je jedan od ključnih elemenata koji utiče na prinos i kvalitet proizvoda. Ovaj element se nalazi u hlorofilu (pigment koji daje zelenu boju biljci) i stoga ima važnu ulogu u fotosintezi. Nedostatak Mg se može pojaviti u fazi intenzivnog rasta biljke. Ovaj nedostatak se može lako i uspešno prevazići folijarnom primenom đubriva EPSO Top®. Ovo đubrivo sadrži magnezijum u sulfatnom obliku, a sumpor je hranljivi element koji pozitivno utiče na sposobnost biljke da usvoji pristupačni azot i stoga ima važnu ulogu u ostvarivanju visokih i kvalitetnih prinosa. EPSO Top® je đubrivo dobijeno iz prirodnih naslaga soli u Evropi, koje su nastale evaporacijom morske vode pre više miliona godina. EPSO Top®je odobren za upotrebu u organskoj proizvodnji u skladu sa Uredbama (EU) 2018/848 i (EU) 2021/1165.

* Slika proizvoda vlasništvo je K+S Minerals and Agriculture GmbH