Moscato d'Amburgo I-VCR 494 Muskat Hamburg | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Moscato d'Amburgo I-VCR 494 Muskat Hamburg

Moscato d'Amburgo I-VCR 494 Muskat Hamburg

Poreklo: Az. Agr. Pagone - Adelfia (BA)

NAČIN UZGAJANJA
Forma uzgajanja Tenda sa 24 pupoljka/čokotu
Podloga Kober 5BB VCR 102
Gustina sadnje (čokota/ha) 1111; 3 x 3 m
GROZD
Grozd srednje veličine, piramidalan, blago izdužen, rastresit, sa dva srednje duga krila
Bobica srednje velika, subeliptična, sa uniformnom, ljubičasto crnom pokožicom; sočna pulpa intenzivno muskatnog ukusa; odličan nivo kiselosti koji zajedno sa izrazitom slatkoćom garantuje odličan balans ukusa
Semenka niski sadržaj tanina, relativno tvrda
SORTNE KARAKTERISTIKE
Bujnost odlična
Plodnost konstantna
Produktivnost dobra (zbog težine grozda - iznad sortnog proseka)
FENOLOŠKA FAZA PERIOD
Pupoljenje II dekada aprila
Cvetanje  dekada juna
Zametanje bobica I dekada avgusta
Berba II dekada septembra
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE KLON
Realna plodnost 1,56
Bazalna plodnost 1,27
Proizvodnja po čokotu (kg) 1,71
Broj grozdova po čokotu 12,04
Prosečna težina grozda (g) 324
Prosečna težina bobice (g) 4
Težina orezanih lastara (g/čokotu) 2315
Indeks Ravaz 5,2
ENOHEMIJSKI PARAMETRI KLON
Sadržaj šećera (° Brix) 18,48
pH 3,44
Sadržaj kiselina ukupno (g/l) 5,49
Vinske kiseline (g/l) 4,57
Jabučne kiseline (g/l) 2,87
Antociani ukupno (mg/l) 337