Victoria B. I-VCR 450 | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Victoria B. I-VCR 450

Victoria B. I-VCR 450

Poreklo: Az. Lamanna, Polignano a Mare (BA)

NAČIN UZGAJANJA
Forma uzgajanja Tenda sa 24 pupoljka/čokotu
Podloga Kober 5BB VCR 102
Gustina sadnje (čokota/ha) 1111; 3 x 3 m
GROZD
Grozd velik, cilindrično-piramidalne forme, izdužen, krilat, homogen
Bobica velika, jajolika sa žuto-zelenom pokožicom; čvrsta pulpa, hrskava, neutralnog slatkog ukusa, dobre kiselosti, sa odličnim balansom slatkog i kiselog: ugodna ravnoteža između pokožice i pulpe
Semenka srednje veličine, tvrda, nizak sadržaj tanina
SORTNE KARAKTERISTIKE
Bujnost dobra
Plodnost dobra
Produktivnost visoka
FENOLOŠKA FAZA PERIOD
Pupoljenje I dekada aprila
Cvetanje II dekada maja
Zametanje bobica I dekada jula
Berba I dekada avgusta
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE KLON
Realna plodnost 1,39
Bazalna plodnost 1,42
Proizvodnja po čokotu (kg) 1,84
Broj grozdova po čokotu 19,29
Prosečna težina grozda (g) 577
Prosečna težina bobice (g) 8,8
Težina orezanih lastara (g/čokotu) 2900
Indeks Ravaz 6,65
ENOHEMIJSKI PARAMETRI KLON
Sadržaj šećera (° Brix) 14,7
pH 3,54
Sadržaj kiselina ukupno (g/l) 4,7
Vinske kiseline (g/l) 4,21
Jabučne kiseline (g/l) 1,31
UPOTREBA
Za svežu upotrebu.