TS 3 AQUASAVE fini | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

TS 3 AQUASAVE fini

TS 3 AQUASAVE

TS 3 AQUASAVE - Za proizvodnju rasada povrća. Mešavina belog sphagnum (80%) i crnog (20%) treseta. Sadržaj đubriva 1.5 g/l. Sa  okvašivačem. Veoma fine strukture 0 – 5mm.

Pakovanje
210 l
Specifikacije
Glina  
pH-vrednost (H2O)

6.0

Đubrivo (g/l) 1.5
Dodatni mikroelementi

Okvašivač Hydro S
Struktura Veoma fina
Sastav
Zamrznuti crni treset
#22513f
30
Mleveni beli treset, umereno raspadnut (0-5 mm)
#42a451
70
Primena

Rasad povrća