Marchi Force | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Marchi Force

Marchi Force

TEČNI HIDROLIZOVANI BILJNI EKSTRAKT DOBIJEN PRIRODNOM FERMENTACIJOM

Mala molekulska težina i visok sadržaj fulvo kiselina, kao i prirodno poreklo, čine ovaj preparat veoma lakim za usvajanje, bilo folijarnom primenom ili fertirigacijom. Kada dospe u biljku, Marchi Force je hrani (organski azot, kalijum, kalcijum, mikroelementi) i jača metabolizam biljke (amino kiseline, fulvo kiseline, vitamini, prirodni faktori rasta).

Ovaj proizvod sadrži mnogobrojne prirodne sastojke koji u međusobnoj kombinaciji proizvode izuzetnu sinergiju koja rezultira efikasnošću bez premca.

Glavne prednosti (folijarna primena):

  • Ubrzava opšti metabolizam biljke
  • omogućava vegetativni porast čak i u stresnim uslovima
  • sprovodi kroz biljku sve hranljive sastojke sa kojima se meša, čineći ih efikasnijim
  • povećava kiselost rastvora za prskanje

Glavne prednosti (fertirigacija):

  • stimuliše rast korena
  • u kombinaciji sa drugim hranivima poboljšava njihovo usvajanje (funkcija "nosača")
  • čini hraniva u zemljištu dostupnim korenovom sistemu
  • poboljšava opšte stanje zemljišta (pH, sadržaj organske materije, salinitet, pristupačnost nutrienata)
Pakovanje
1l i 5l
Primena
VRSTA NAČIN PRIMENE VREME PRIMENE KOLIČINA
Voće, vinova loza,
povrće, industrijske
biljke
Fertirigacija Tokom cele vegetacije 20 l/ha
Ukrasne biljke i
rasadnici
Fertirigacija Tokom cele vegetacije 2-3 l/1000m2
Voće, vinova loza,
povrće, industrijske
biljke
Folijarno Tokom cele vegetacije 2-3 l/ha
Ukrasne biljke i
rasadnici
Folijarno Tokom cele vegetacije 250-400 ml / 100l vode

Broj primena i doze bi trebalo prilagoditi potrebama biljke, sastavu zemljišta i vremenskim uslovima.