Regina | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Regina

Cvetanje: Kasno
Drvo: Bujno, dobra otpornost na prolećni mraz
Plod: Krupan (10-11 g), u obliku srca, pokožica tamno crvena do crna, meso visoke konzistencije
Berba: Kasna (28 dana posle Burlata), visoka otpornost na pucanje