Krista MAG | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Krista MAG

KRISTA MAG

KRISTA MAG je đubrivo bele boje u obliku kristala, 100% rasvorljivo u vodi. Sadrži magnezijum i azot u lakopristupačnom obliku. Sprečava pojavu hloroze i pojavu simptoma nedostatka magnezijuma. Pogodno je za đubrenje preko sistema za navodnjavanje i za folijarnu prihranu. U hidroponiji predstavlja izvor azota i magnezijuma.

Pakovanje
25 kg
Primena
  • Fertigacija
  • Folijarno
  • Direktnim unošenjem u zemljište predsetveno ili prihranom

NAMENJENO ZA

  • Zaštićeni prostor
  • Otvoreno polje
  • Hidroponiju
  N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Fe Zn Cu Mn Pakovanje (kg)
Krista MAG 11       15           25