Kordia | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Kordia

Cvetanje: Kasno
Drvo: Bujno, uspravno, niža otpornost na prolećni mraz
Plod: Krupan (10 g), u obliku srca, pokožica tamno crvena, meso visoke konzistencije, dobar ukus
Berba: Srednje kasna (23 dana posle Burlata), niska osetljivost na pucanje