Podloge | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Podloge

Među najpopularnijim i najinteresantnijim voćnim vrstama, svakako je trešnja na slabobujnim podlogama Gisela 5 i Gisela 6. Ovakve sadnice zahtevaju potporu – stubove i žicu, kao i vodu odnosno sistem za navodnjavanje kap po kap. Omogućavaju gustu sadnju i intenzivan zasad koji brzo prorodi, a za visok kvalitet roda koji je u najvećem procentu krupnoće 26+ mm odgovoran je aktuelan sortiment koji se traži na tržištu.

Osnovne karakteristike podloga:

GIZELA 5 Gi 148/2 : (P. cerasus X P. canescens) hibrid, nastao u Nemačkoj. Preferira plodno zemljište sa dovoljno vlage. Podnosi blago zagušenje, ali ne odgovaraju joj glinovita ili suva zemljišta. Ova podloga smanjuje bujnost biljke, obezbeđujući visoku produktivnost i visok kvalitet plodova. Pogodna za gustu sadnju (1600 – 3000 biljaka/ha).
    
GIZELA 6 Gi 148/1 : (P. cerasus X P. canescens) hibrid, nastao u Nemačkoj. Preferira plodna zemljišta sa dovoljno vlage, ali nije tako zahtevna podloga kao Gizela 5. Zahteva oštriju rezidbu u cilju postizanja uravnoteženog prinosa svake godine. Ova podloga je srednje otporna na Phytophthoru i nešto otpornija na mraz u poređenju sa Giselom 5. Manje smanjuje bujnost biljke u poređenju sa podlogom Gisela 5, ali takođe obezbeđuje visoku produktivnost. Izuzetno pogodna za srednje–gustu sadnju (1000 – 1800 biljaka/ha).