Cabernet Sauvignon N. I-TEA® 4 | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Cabernet Sauvignon N. I-TEA® 4

Cabernet Sauvignon N. I-TEA® 4

Poreklo: Santa Bona (TV)

NAČIN UZGAJANJA
Forma uzgajanja Špalir sa rezidbom istaknute kordunice
Gustina sadnje (čokota/ha) 2.743
SORTNE KARAKTERISTIKE
Bujnost srednja
Plodnost srednje niska
Produktivnost dobra i konstantna
FENOLOŠKE FAZE PERIOD
Pupoljenje Srednje kasno
Cvetanje Srednje
Zametanje bobica Srednje
Sazrevanje IIIa Period
GROZD
Grozd manji, polukompaktan, cilindrično-piramidalan, sa naglašenim ograncima grozda
Bobica srednje veličine, ovalna sa debelom pokožicom, kompaktna, podjednako obojena intenzivnom plavo-crnom bojom
PODLOŽNOST BOLESTIMA KLON
Botritis Srednje
Pepelnica Srednje
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE KLON
Realna plodnost 1,34
Proizvodnja po čokotu (kg) 5,30
Broj grozdova po čokotu 42,70
Prosečna težina grozda (g) 124,00
Prosečna težina bobice (g) 1,60
Težina orezanih lastara (g/čokotu) 1.350
Indeks Ravaz 3,9
ENOHEMIJSKI PARAMETRI KLON
MOŠT
Sadžaj šećera (° Brix) 20,60
pH 3,32
Sadžaj kiselina ukupno (g/l) 6,22
Vinske kiseline (g/l) 4,10
Jabučne kiseline (g/l) 2,03

VINO
Antocijani - ukupna vrednost (mg/l) 904
Polifenoli - ukupna vrednost (mg/l) 2.506
ORGANOLEPTIČKI OPIS
Vino odlikuje intenzivna rubin crvena boja sa ljubičastim odsjajem, dobrog je intenziteta, izrazitog ukusa i jasne oporosti zbog dobrog sadržaja polifenola i antocijana, ne pojavljuju se pirazini. Pogodno za dugo čuvanje i sazrevanje u drvetu. Unosi strukturu u bordoške mešavine i visokokvalitetna vina.