Syrah N. (Širaz) - I-VCR 261 | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Syrah N. (Širaz) - I-VCR 261

Syrah N. (Širaz) - I-VCR 261

Poreklo: Nanto (VI)

NAČIN UZGAJANJA
Forma uzgajanja Jednokraki Gijo
Gustina sadnje (čokota/ha) 3.333
SORTNE KARAKTERISTIKE
Bujnost odlična
Plodnost visoka
Produktivnost visoka i konstantna
FENOLOŠKE FAZE PERIOD
Pupoljenje II dekada aprila
Cvetanje III dekada maja
Zametanje bobica I dekada avgusta
Sazrevanje II dekada septembra
GROZD
Grozd srednje veličine, cilindrično-piramidalan, neretko izdužen, proređen, sa krilom koje se ponavlja formirajući novo
Bobica srednja, elipsasta, sa konzistentnom i pruinoznom pokožicom, uniformno pigmentirana plavo-crne boja
PODLOŽNOST BOLESTIMA (%)
Botritis 0,67
Pepelnica 0,67
PROIZVODNE KARAKTERISTIKE KLON
Realna plodnost 1,70
Proizvodnja po čokotu (kg) 3,75
Broj grozdova po čokotu 18,70
Prosečna težina grozda (g) 201
Prosečna težina bobice (g) 1,92
Težina orezanih lastara (g/čokotu) 800
Indeks Ravaz 4,69
ENOHEMIJSKI PARAMETRI KLON
Sadržaj šećera (° Brix) 18,40
pH 3,38
Sadržaj kiselina ukupno (g/l) 5,83
Vinske kiseline (g/l) 5,18
Jabučne kiseline (g/l) 2,93
Antociani ukupno (mg/l) 620
Polifenoli ukupno (mg/l) 1.805
ORGANOLEPTIČKI OPIS

Vino dobrog intenziteta, nijansi i boje, voćno-cvetnih mirisa, sa notama ljubičice, blago začinsko. Na nepcu je suvo, punog ukusa, značajan sadržaj tanina, alkoholno.

Prikladno je za starenje u bariku i mešanje sa brojnim sortama grožđa, uključujući Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola i Sangiovese.