Grow rasad | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Grow rasad

Kompanija Grow Rasad postoji od 14.02.2009. godine. Nastala je udruživanjem srpskog i holandskog kapitala, opreme i znanja, sa željom da se dobije jedna od vodećih kompanija te vrste na Balkanu.

Grow Rasad se bavi isključivo proizvodnjom rasada svih povrtarskih kultura, koji je namenjen proizvodnji u zaštićenom prostoru, ali i na otvorenom polju.

Zahvaljujući savremenom objektu, biljkama mogu da se omoguće idealni mikroklimatski uslovi čime se obezbeđuje idealna kondicija rasada neposredno pred rasađivanje. Ovakav rasad ima visok potencijal prinosa, što je cilj savremene proizvodnje rasada. Sarađujući sa svim semenskim kompanijama u Srbiji, firma Grow Rasad može da obezbedi seme svih hibrida koji se nalaze u proizvodnji povrća. Savremene mašine za setvu omogućuju nekoliko različitih tipova rasada, za koji se opredeljujete u zavisnosti od vremena sadnje. Vreme setve se određuje na osnovu Vaše želje za vremenom proizvodnje.

Rasad se isporučuje u PVC gajbama ili kontejnerima koji se vraćaju po principu kaucije. Stručna služba Grow Rasada Vam je uvek na usluzi.

Kontakt:
dr Anđelko Mišković +381 63 562 573 – Direktor
dipl.ing. Ljubiša Lukić +381 62 471 494
 

Proizvodnja:
Industrijska zona bb
22406 IRIG

Više informacija na growrasad.rs

logo