Savremena oprema u vinogradarstvu - TORNADO potporni stubovi | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content

Savremena oprema u vinogradarstvu - TORNADO potporni stubovi

Vinograd Miloša Šorgića u okolini Rume je primer mladog, savremenog vinograda gde su još pre početka sadnje primenjene mere koje su omogućile odabir odgovarajućih sorti. Sadni materijal potiče iz italijanskog rasadnika Vivai Righi, a potporni stubovi "Tornado" i prateći materijal su proizvod firme Prestil, takođe iz Italije. Uvoznik i distributer za oba asortimana je Agro-ferticrop doo Subotica, a naš agronom dipl.inž.polj.Jovan Karas detaljno objašnjava prednosti "Tornado" stubova u odnosu na tradicionalnu opremu.